Vi stiller op til Kommunalvalg Aarhus kommune

 

Hans Nielsen
 
Per Nielsen
 
 
Peter Just
 
 
Jan Sylvest Andersen
 
 
Martin Christensen
 
Hiva Sabir
 
 
Paul Jentzsch
 

Vi stiller op til regionsvalget

i Region Midtjylland

Sie Grubbe, Gl. Ry
 
Inge Høgh, Silkeborg
 
Nils Eigil Christensen, Silkeborg
 
Michael Rützou, Randers
 
Hans Nielsen, Aarhus
 
Per Nielsen, Aarhus
 
Per Thorendahl, Silkeborg
 
 
 
 
 
 
Mit navn er Hans Nielsen. Jeg er 68 og maskinarbejder fra Århus Flydedok. I hele mit arbejdsliv har jeg virket som sådan og haft forskellige tillidsposter, i en årrække som fællestillidsmand på Århus Maskinfabrik.

Jeg har deltaget i adskillige kommunalvalg og især hæftet mig ved den manglende demokratiske styring. De fleste beslutninger træffes nemlig i udvalgene og magistraterne. Når man når til byrådsmøderne er alt som regel vedtaget på forhånd.
Kommunen skal bekæmpe styringen fra regering og EU via KL. Om nødvendigt må kommunen trække sig ud af KL´s spændetrøje.
 
 
 
Jeg heder Per Nielsen. Jeg bor i Aarhus på Trøjborg. Jeg arbejder som buschauffør hos Arriva i Stilling og kører på ruterne, 112, 113, 116 og X-bussen 952. Jeg er aktiv i den faglige klub på arbejdspladsen og er næstformand i klubben.

Det er første gang jeg stiller op til kommune- og regionalvalg. Jeg stiller blandt andet op for at modarbejde de udliciteringsrunder vi gang på gang bliver budt som buschauffør. Regionens udlicitering af busruter er ødelæggende for vores arbejdsmiljø. Vores busruter skal drives og køres af kommunen og / eller af regionen.

Jeg stiller også op fordi kommunen har budt mafiafirmaer velkommen til Aarhus. Firmaer med forbindelse til den italienske mafia bygger vores Letbane. Det er fuldstændig uacceptabelt.
Jeg håber du den 21 november vil sætte dit kryds ved liste R
 
 
Jeg heder Peter Just. Jeg er 67 år og uddannet smed. Jeg har været ansat på forskellige smedearbejdspladser og været tillidsmand i mange år. Jeg valgte at stoppe min smedekarriere og gå på pension, efter 26 år som som service medarbejder i Metal Aarhus.
Jeg er 100% fagforeningsmand og har et stort kendskab til, hvad der er godt for at få en bedre hverdag og et bedre liv, for os der skaber værdierne.

Jeg vil gå til valg under mottoet:
Der vil blive slået hårdt ned på enhver form for slendrian og dårlige undskyldninger. Slut med ødselhed, tant og fjas mens der knapt er råd til en ny gummidut til en handicappets stok. Vennetjenester vil blive et afsluttet kapitel, borgerne skal have fuld indsigt i, hvad der foregår i kommunen.
Mine kærneområder er:
Trafik - Ældreomsorg - Fritid og kultur - Miljøet
Der er nok at tage fat på, så vil du give kommunen en ny gnist, så stem på en Kommunist
 
 
 
Jeg heder Jan Sylvest Andersen. Jeg er 57 år og bor på Frederiksbjerg i Aarhus. Jeg er far og farfar, og faglig sekretær i 3F.

Jeg stiller op på Kommunistisk Fællesliste da det er vigtigt at kommunisterne får mægle igen på Aarhus Rådhus. Ikke fordi jeg tror på at byrådet kan lave revolutioner. Folketinget bestemmer over kommunens forbrug af kommunale midler. Folketinget vedtager love i DK. Over 80% af al lovgivning er implementering af EU lovgivning. Penge – lobbyister og magt der bestemmer i EU.

Ergo er den kommunale selvstyrer et fatamorgana. Det vil jeg gerne lave om på og sætte den almindelig lønmodtager vilkår i centrum i Aarhus. Det en kamp for en reel kommunal selvbestemmelse og et opgør gennem kommunernes landsforening og folketinget og dermed EU´s kontrol med den offentlige vækst og  muligheder for produktion og et offentlig system der tager vare på dem der har behov.
 
 
 
Mit navn er Martin Christensen. Jeg er 63 år og gift. Har to voksne børn og 5 børnebørn der betyder meget i livet. Faglig og partipolitisk engageret i den kommunistiske bevægelse gennem mange år med flere tillidsposter bag.
Jeg har en bred erhvervsmæssig baggrund i både den private og offentlige sektor. I den private sektor primært som tømrer, men også andre erhverv har har været inde i billedet.

I den offentlige sektor har jeg efter endt uddannelse som socialrådgiver i 1998 arbejdet som støtte- og kontaktperson indenfor socialpsykiatrien.
Mærkesag: Der har indtil videre ikke været lydhørhed i Aarhus Kommune for etablering af pensionatlignende botilbud til sindslidende og andre personer der har svært ved at bo i egen bolig eller et af de alt for få bofællesskaber. På dette område ser jeg gerne en opprioritering af indsatsen og en frisættelse af kreative ideer fra alle med praktisk berøring med området.
 
 
 
Mit navn er Hiva Zabir. Jeg er 50 år. Jeg kom til Danmark som flygtning i 1992 og siden har jeg uddannet mig som pædagog og arbejdet som tolk i mange år. Jeg har været politisk aktiv i venstrefløjen siden jeg kom til Danmark. Jeg har udover min interesse for Aarhus beskæftiget mig med integrationsspørgsmålet.

Jeg er på nuværende tidspunkt ansat i Aarhus kommune, og er beskæftiget med integration og flygtninge i vores by. Det er vigtigt at nye borgere i Aarhus skal have den fornødne hjælp til at starte på et trygt og sikkert liv i Aarhus. Jeg mener ikke at de skal behandles anderledes end alle andre borgere.
 
Dermed sagt at der skal stilles krav. Det er vigtigt at vi hjælper dem med at få kendskab til dette samfund, som bygger på fællesskab, rettigheder og pligter. Vejen til bedre integration, er beskæftigelse samt støtte på arbejdspladsen. Dermed kan flygtninge og indvandrere bedre lære arbejdskulturen i Danmark, og ikke mindst samfundets normer og værdier.
 
 
Mit navn er Paul Jentzsch. Jeg er 65 år, pensionist og bosat i Brabrand. Født og opvokset i Århus.
Udlært murersvend i 1972. Gennem  de sidste 16 arbejdsaktive år var jeg valgt opmåler/faglig sekretær for murersvendende i Århus, 3F Sommervej.
Været/er fagligt aktiv og kommunist siden svendebrevet. Især kravene om tryg og stabil beskæftigelse har været den ledende tråd i mine aktiviteter, i forskellige bevægelser og kampagner.

Det alt afgørende ved kommune- og regionsvalget i 2017 må være et opgør med de økonomiske rammer, som regering og EU pålægger os, ved bla. bugetlov. Der må gøres op med privatiseringer og udliciteringer.

"Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskurens rolle, begynder at blande sig." 
Citat: Carl Scharnberg.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit navn er Sie Grubbe. Jeg er 30 år, bor i Gl Rye Sammen med min mand, og vores 3 dejlige og frække unger. Jeg er udannet pædagog og arbejder i en børnehave. Et arbejde som jeg er meget glad for, men også et arbejde hvor jeg mærker hvordan de store besparelser rammer rigtig hårdt.
 
Jeg er til daglig aktiv i Kommunistisk Parti og har været det siden jeg blev 18 år, så min interesse og lyst til at arbejde og engagere mig har jeg altid haft. Mit hjerte banker særligt for børne og de vilkår vi byder dem, men jeg er også meget engageret i miljøet og i kampen for at rede vores jord.
 
Der udover finder jeg det meget vigtigt at arbejde mod social dumping og sikre ordentlige arbejds og løn vilkår, samt at sikre arbejdsløse og syge en ordentlig behandling.
 
 
 
Mit navn er Inge Høgh. Jeg bor i Silkeborg er 61 år og nyuddannet ernæringsassistent. Jeg arbejder til daglig i en daginstitution hvor jeg laver mad til en masse dejlige unger.
 
Jeg brænder for at børn i en tidlig alder lærer at spise sundt og ernæringsmæssigt rigtigt. Det vil gavne samfundet i det lange løb, ligesom at råvarer skal være fremstillet på forsvarligvis overfor miljø og dyrevelfærd. Naturligvis bæredygtigt.
 
Som organiseret kommunist i KPiD ser jeg en eneste løsning, nemlig at socialisme er vejen frem.
 
 
 
 
Mit navn er Nils Eigil Christensen. Jeg bor i Silkeborg. Jeg har hele mit liv erhvervet mig som arbejdsmand. På et tidspunkt blev jeg førtidspensionist. Jeg har to voksne børn og to tidligere ægteskaber.
 
I de senere år har jeg været aktiv i forskelligt foreningsarbejde: Velfærdsalliancen, Landsorganisationen af Psykiatribrugere, Arbejdernes Internationale Forum, Silkeborg for Fred og nu også som medlem af Kommunistisk Parti.
 
Det er mit forsæt, at jeg vil være med til at styrke arbejderklassens positioner, at vi rejser os til kamp, definere vores interesser og samme kæmpe for en fremtid uden undertykkelse og falske begrænsninger. I øvrigt definere jeg mig selv som LGBT-person. ”Lad os samle de svages kræfter igen”. God valgkamp. Nils Eigil Christensen.
 
 
 
Mit navn er Michael Rützou. Jeg er 47 år , bor på en landejendom udenfor Randers, og har 6 børn i alderen 6 til 24 år. Jeg arbejder til dagligt som datatekniker, og fritiden går udover familien med at passe vores lille hobby-landbrug.
 
Jeg har været organiseret kommunist, siden jeg var 19 år, så det politiske arbejde fylder også sin del. Ifht. Regionsvalget, så er det vigtigt for mig at markere modstanden mod forringelserne af vores sygehusvæsen.
Nedlæggelsen af lokale sygehuse har sammen med medarbejdernes forringede arbejdsforhold betydet, at vi langtfra tilbyder den nødvendige service til borgerne. Samtidig nedslides sygeplejeskerne i et hidtil uset omfang. Det er helt uacceptabelt.
 
Ved at bo på landet opdager man, hvor meget det kollektive transportsystem betyder og ikke mindst, hvor meget det gennem de seneste år er blevet forringet. Hvis man gerne vil fastholde landsbyerne, så er det utroligt vigtigt, at det er muligt at komme til de større byer nemt og billigt. De sidste mange år er afgangene hvert år blevet færre og priserne steget væsentligt. Den udvikling skal vendes.
 
 
 
Mit navn er Hans Nielsen. Jeg er 68 og maskinarbejder fra Århus Flydedok. I hele mit arbejdsliv har jeg virket som sådan og haft forskellige tillidsposter, i en årrække som fællestillidsmand på Århus Maskinfabrik.

Jeg har deltaget i adskillige kommunalvalg og især hæftet mig ved den manglende demokratiske styring. De fleste beslutninger træffes nemlig i udvalgene og magistraterne. Når man når til byrådsmøderne er alt som regel vedtaget på forhånd.
Kommunen skal bekæmpe styringen fra regering og EU via KL. Om nødvendigt må kommunen trække sig ud af KL´s spændetrøje.
 
 
 
 
Jeg heder Per Nielsen. Jeg bor i Aarhus på Trøjborg. Jeg arbejder som buschauffør hos Arriva i Stilling og kører på ruterne, 112, 113, 116 og X-bussen 952. Jeg er aktiv i den faglige klub på arbejdspladsen og er næstformand i klubben.

Det er første gang jeg stiller op til kommune- og regionalvalg. Jeg stiller blandt andet op for at modarbejde de udliciteringsrunder vi gang på gang bliver budt som buschauffør. Regionens udlicitering af busruter er ødelæggende for vores arbejdsmiljø. Vores busruter skal drives og køres af kommunen og / eller af regionen.

Jeg stiller også op fordi kommunen har budt mafiafirmaer velkommen til Aarhus. Firmaer med forbindelse til den italienske mafia bygger vores Letbane. Det er fuldstændig uacceptabelt.
Jeg håber du den 21 november vil sætte dit kryds ved liste R
 
 
 
Jeg hedder Per Thorendahl. Jeg er 61 år og bor i Silkeborg, jeg er udlært murersvend i 1977, og har arbejdet i en del firmaer, hvor løn- og arbejdsforholdene ikke altid har været lige gode, men det har vi i fællesskab fået rettet op på.

Det gælder både arbejdspladser her i landet, og arbejdspladser i udlandet, hvor jeg tit har fungeret som sjakbajs , tillidsmand og sommetider også som arbejdsmiljørepræsentant, for at få forbedret arbejdsforholdene og vores akkorder.
Samtidigt med murerarbejdet har jeg altid været aktiv i vores bestyrelse i Murernes Klub i Silkeborg og senere i vores fagforening i Århus.

Siden 2000 har jeg været valgt som opmåler, og her har opgaverne været mange, især de seneste 10 år, hvor nedskæringer af både Arbejdstilsynet, Skat og Politiet virkligt har kunne mærkes meget inden for byggeriet i vores område, hvor alle platugler og svindlerkarle har haft næsten helt frit spil i deres griskhed med at udnytte især østeuropæiske arbejdere som en slags slaver.

Dette skyldes,  de forskellige siddende regeringers nedskæringer på stort set alt, med undtagelse af skatten, - man kan også kalde det slagtningen af velfærdssamfundet.
Derfor må vi arbejdere til at stå sammen, som vi gjorde i gamle dage, og kæmpe for at få denne gale udvikling vendt straks,  så vi istedet kan få forbedret velfærden i hele det offentlige system, så vi igen kan være lidt stolte over at være danskere, i stedet for at gå og være flove over den behandling vore medmennesker dagligt udsættes for her i landet.

Derudover er det også meget vigtigt at få privatiseringen og udliciteringerne inden for det offentlige stoppet. Vi har vi inden for de seneste år flere gange har set, hvor galt det kan gå, når de griske privatejede firmaer ikke kan få nok og derfor går konkurs.
Så hvis du gerne vil se forbedringer, frem for kun forringelser, så husk at sætte kryds ved liste R den 21 november 2017.