Program

Gentænk Aarhus, kommunalt oprør
 
Kommunisternes mål er et socialistisk samfund. Her træffes de vigtige beslutninger af de folkelige kræfter med arbejderklassen i fronten, ikke i bank- og koncernhovedsæder. Målet vil være opfyldelsen af fællesskabets behov og ikke maksimal profit til kapitalhaverne.
 
Men maksimal profit til kapitalhaverne er lige akkurat den ramme, det danske samfund, herunder kommunerne, retter ind efter. Kapitalhaverne får uvurderlig hjælp af den stadig strammere EU-styring, som skiftende regeringer har underkastet sig. Kommunisterne vil rejse modstand I arbejderklassen. Kommunisterne vil et kommunalt oprør.

Med dette program vil vi give vores analyse af årsagerne til den aktuelle situation på det kommunale område. Vi vil pege på krav, der kan skabe en bedre kommune for arbejdere, pensionister og almindelige, ikke-formuende aarhusianere.
 
 
 
 
Kommunisternes hovedkrav

I centrum for kommunisternes kamp for en anden vej for Aarhus Kommune er forvandlingen af bystyret fra at være løftestang for den lokale gennemførelse af regeringens EU-dikterede politik til at være en styring af og for Kommunens’ borgere. Kommunistisk Fælleslistes hovedkrav er:

Kommunalt oprør mod budgetlov og EU-styring af kommunens økonomi

Stop social dumping

Boliger, der er til at betale

Velfærden skal udvikles, ikke afvikles

Nej til privatisering og udlicitering, opgaverne tilbage til kommunen

For et rent miljø, for den kollektive transport

For et rigt, folkeligt kulturliv med respekt for forskelligheder

Husk, at al forandring skabes nedefra, når de, der var tiltænkt tilskuerens rolle, træder ind på scenen.