Program / Uden kamp ingen fremskridt

Uden kamp ingen fremskridt

 
Ovenfor har vi skitseret vores vision for Aarhus kommune. Målet kan synes fjernt, som tingene ser ud I dag, og naturligvis kan byens politiske styre ikke isoleret bevæge sig frem mod dette mål, hvis den omgivende verden ikke også er i bevægelse.
 
Men for kommunisterne er det indlysende, at kampen for dette mål er nødvendig og uundgåelig og må føres på flere planer, også det kommunale. Uden kamp ingen fremskridt. Uden kamp mister vi alt det, som arbejdeklassen har beriget samfundet med af rettigheder gennem halvandet hundrede år, - socialt, på arbejdspladsen, på velfærdsområdet.
 
Omdrejningspunktet for vores kamp I Aarhus er at mobilisere omkring nogle aktuelle krav og åbne øjnene for de barrierer, politikerne på kapitalens vegne har bygget op mod kravene.