Program / Plads til de handicapede

Plads til de handicapede

 
Aarhus Kommune skal være for alle. Derfor skal Aarhus Kommune også leve op til sin egen handicappolitik og se på den enkelte borgers behov i stedet for kun på økonomien. Kommunistisk Fællesliste kræver således:

- Stop med at lave den Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA-ordningen) om til hjemmehjælp hos det handicappede menneske.

- Kommunen må kræve ramper ved butikker mv., så kørestolsbrugere i langt højere grad kan handle ind, hvor de vil.

- Slut med at udlicitere anbringelser af unge mennesker med handicap på 15-23 år til private (gjort lovligt pga. et udbudsdirektiv fra EU).