Program / Frit valg og NPM

Frit valg og NPM

Også ”frit valg” af leverandør af velfærdsydelser er skadeligt, borgerligt tankegods. Umiddelbart lyder det som et gode for brugeren, men i realiteten er der tale om en underminering af den kollektive velfærdsmodel.
 
”Frit valg” betyder, at borgeren tildeles ret til en ydelse hos én blandt flere forskellige, helst private, aktører. Det fælles ansvar for kommunens ydelser forflygtiges. Er borgeren utilfreds, kan han/hun vælge at gå til en anden leverandør eller måske tilkøber sig en ekstra ydelse, hvis han/hun har råd. Bureaukrati og kontrol øges markant.

Borgerliggjort tankegang betyder, at kommunerne, herunder Aarhus Kommune, ser den private koncern som det ledelsesmæssige ideal. Det er udmøntet i NPM (New Public Management – moderne offentlig ledelse). I praksis betyder det, at ledelserne mindsker medarbejdernes medbestemmelse, ser bort fra deres faglige indsigt og øger kontrollen med dem.

Kommunistisk Fællesliste vil et kommunalt oprør

Kommunistisk Fællesliste vil ikke acceptere finanspagtens og budgetlovens rammer (endsige privatisering, ”frit valg” eller NPM-filosofien). Kommunistisk Fællesliste ser det som sin vigtigste politiske opgave at være med til at mobilisere modstanden blandt de mange i Aarhus, der rammes af nedskæringspolitikken. Én kommune alene formår ikke alene at bryde lænkerne. Det kan mange kommuner sammen. Alle kommuner er underkastet de samme diktater. Der er brug for et kommunalt oprør NU. Vi vil, at Aarhus går foran.