Program / Kapitalismen skaber flygtninge

Kapitalismen skaber flygtninge

Skønt mange lande har modtaget relativt flere flygtninge end Danmark, er vores tidligere humane asylpolitik blevet strammet til ukendelighed af højrefløjen og socialdemokraterne.
 
Man ser bort fra, at årsagen til flygtningestrømmene er en imperialistisk krigs- og udplyndringspolitik, som også vores land har del i. Konkurrence om boliger og reelle arbejdspladser har skabt utryghed.
 
Den har højrepopulisterne har været dygtige til at udnytte. Frem for at gøre radikalisering til hovedspørgsmålet skulle byrådet i Aarhus hellere løse bolig- og jobproblemet og sikre, at flygtningene bredt inddrages i samfundslivet .


- Aarhus Kommune må stille de nødvendige midler til rådighed for modtagelse og integration.

- Kommunen må modvirke sammenklumpning af flygtninge (såvel som velbeslåede borgergrupper) i særlige områder uden medleven i resten af samfundet. Boliganvisning skal ske til både almene og privat ejede boliger, hvor alle byens kvarterer skal være i spil.