Program / Den folkelige kultur skal støttes

Den folkelige kultur skal støttes

Aarhus viser profil på kulturområder som musik, billedkunst, teater og sportsbegivenheder. Hertil er ofte søgt sponsormidler fra store firmaer og fonde, hvilket naturligvis som modydelse indebærer en ærbødig og ukritisk holdning overfor giverne.

Der blev ikke mindst satset stort på at blive kulturhovedstad 2017. Et flot projekt, ja; men også et kæmpe reklameprojekt for EU, i hovedsagen betalt af skatteydernes egne penge, heraf 116 mio. kr af Aarhus Kommune.

Til gengæld har den folkelige kultur været på afmagringskur. At der er bygget et rigtig godt hovedbibliotek på havnen opvejer ikke, at et stort antal lokale biblioteker er lukket, at der er færre penge til bøger og mindre service. Lokale beboerhuse, der er ramme om den lokale, kulturelle udfoldelse, er i stort omfang lukket eller frataget personale.

- Genåben de lukkede væresteder for handikappede og andre med særlige behov. Genåben de lukkede lokalbiblioteker, ungdomsklubber og beboerhuse.

- Giv de mange befolkningsgrupper med rod i andre kulturer meget bedre rammer og udfoldelsesmuligheder, f. eks. I forbindelse med tilbagevendende kulturfestivaler (uden EU-reklame).