Program / Byplanlægning

Byplanlægning

Byen har flere tætbefolkede boligkvarterer, med mange sociale problemer, såvel som rigmandskvartererne i Skåde og Risskov og direktørbræmmen langs kysten fra Fedet til Hotel Marselis. Karakteristiske bymiljøer forsynes med afstikkende nybygninger, og bevaringsværdige bygninger rives ned.
 
Det er ”planlægning” til fordel for investorerne. Den nye fortættede bydel på havnen, bygget til dels af underbetalte, udenlandske arbejdere med firmadomiciler, liebhaverlejligheder og et stort parkeringsanlæg bidrager ikke meget til at løse byens boligproblemer og forværrer det kroniske trafikproblem.

- En byplanlægning styret af borgernes behov, ikke investorernes. Giv lokalbefolkningen afgørende indflydelse.