Program / Befolkningen gjorde modstand

Befolkningen gjorde modstand

 
Da Lars Løkke i 2016 ville beskære kommunernes budget med 2%, kaldet omprioriteringsbidraget, medførte det, som allerede nævnt, omfattende og succesfulde strejker og demonstrationer, hvor personalet i daginstitutionerne nedlagde arbejdet, forældregrupper støttede op og andre offentlige grupper sluttede sig til.
 
Protesterne, som også fik støtte fra det private område, kulminerede i en demonstration på Rådhuspladsen, hvor mere end 20.000 deltog. Op til kommunevalget i 2009 indgik LO-fagbevægelsen en aftale med socialdemokraterne og partierne til venstre i byrådet for om muligt at bremse nedbrydningen af den kommunale velfærd. Bl. a. hed det her, at udliciterede opgaver skal være velbegrundede og konsekvenserne vurderet. Resultatet var ikke overbevisende, og forsøget er ikke blevet gentaget.
 
Selv om omfanget af protester og demonstrationer ikke efterfølgende har haft det samme omfang som i 2006, har byen til gengæld har set flere eksempler på lokale protestbevægelser i forbindelse med kommunale nedskæringsplaner. Beboere har udvist stor fantasi og udholdenhed i kampen.
 
De har vist, det kan betale sig at tage kampen op og dermed været til inspiration for andre. Således lykkedes det at forhindre lukningen af Aaby Bibliotek i 2006 og Rundhøjskolen i 2012.

Kommunisterne støtter Velfærdsinitiativet ,og vil til enhver tid bakke op om de lokale kampe.