Program / Kamp mod social dumping

Kamp mod social dumping

 
 
Aarhus Kommune er dels selv en stor arbejdsgiver og får dels opgaver udført af private firmaer. Ved udbud af en række store byggeprojekter i havneområdet og i forbindelse med letbanen, har fagbevægelsen konstateret en omfattende brug af underbetalt, øst- og sydeuropæisk arbejdskraft. Med letbaneprojektet har kommunen været med til at invitere den italienske mafia til byen. Det sker pga EU-krav om, at store anlægsopgaver skal udbydes i hele EU, - uanset om vi selv kunne løse dem.

Aarhus Kommunes ledighedspolitik er, at ”arbejdsmarkedsparate” kontanthjælpsmodtagere skal aktiveres uafbrudt, i stedet for blot hvert halve år som lovgivningen kræver. Det betyder, at især dagligvarebutikkerne Dansk Supermarked, Rema 1000, Coop mfl. får leveret masser af gratis arbejdskraft. De ledige får stadigvæk kun en lav kontanthjælp, men tvinges til at arbejde gratis. Butikkerne opretter derfor kun meget få ordinære stillinger. Det er grov udnyttelse af en i forvejen presset gruppe ledige.

Ansatte på kommunens egne arbejdspladser, så som børneinstitutioner, skoler og ældrepleje, er gennem de seneste mange år blevet presset mere og mere. Færre ansatte skal udfører flere opgaver. Herunder skal de ansatte foretage omfattende dokumentation af arbejdet. Arbejdet skal kunne måles, så private firmaer skal kunne byde på opgaverne. EU- og regeringskrav om privatisering/udlicitering er således en af årsagerne til det store bureaukrati og arbejdspres. Ved privatisering forværres arbejdsmiljøet yderligere. Desuden rammes brugerne af de kommunale tjenester, som vi har set ved udlicitering af ældreplejen (Bøgeskovhus) og ved privatiseringen af skolerengøringen. Med udliciteringen åbnes endvidere de tidligere kommunale arbejdspladser for social dumping.

- Udnyttelse af underbetalt arbejdskraft, dansk eller udenlandsk, er social dumping og skal stoppes!

- Aktiverede skal tilbydes overenskomstdækket arbejde f. eks. indenfor hjemmepleje, daginstitutioner eller anden kommunal service som mangler arbejdskraft.

- Den kroniske mangel på praktikpladser skal afhjælpes ved konsekvent anvendelse af sociale klausuler på kommunale byggerier samt seriøs kontrol med overholdelsen.

- Forfaldet af kommunale ejendomme, offentlige anlæg, veje og kloakker skal stoppes ved etablering af en kommunal håndværkerafdeling.

- Fuldt stop for udlicitering af kommunale opgaver, foreløbig på børne-, handicap- og ældreområdet. Opgaver, der er udliciteret skal tages tilbage til kommunen.

- Der skal være det antal kommunalt ansatte, som opgaverne kræver, så der kan opnåes et ordentligt arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser!